Bok i täljsten

Jag har på slöjden arbetat i täljsten och då täljt ett halsbandssmycke i form av en uppslagen bok.
Bok i täljsten

Published in: on juni 9, 2013 at 9:48 e m  Kommentera  

Energi- och miljöarbete

Vi har under tre dagar arbetat med ett projekt som har handlat om energi och miljö. Vi skulle rikta in oss på något lokalt miljöproblem, på området eller i familjen. Vi skulle sedan beskriva problemet och även ändra detta beteende eller inställningen till det. Jag valde problemet med att många åker bil till jobbet, trots att de skulle kunna gå istället. Här är mitt arbete:
Att cykla till jobbet

Published in: on maj 21, 2013 at 5:45 e m  Kommentera  

Svarvad skål

På slöjden har jag svarvat en skål. Jag har först limmat samman 64 träklossar med fiberriktningen åt olika håll och sedan ur den hoplimmade träklossen svarvat skålen.
Svarvad skål

Published in: on maj 20, 2013 at 9:49 e m  Kommentera  

Kolets kretslopp

kolets_kretslopp

Published in: on april 22, 2013 at 6:18 e m  Kommentera  

Fjäder i täljsten

På slöjden har jag jobbat i täljsten och då gjort ett halsbandssmycke i form av en fjäder.

Published in: on april 21, 2013 at 3:27 e m  Kommentera  

Titrering av stark syra

2013-03-05

Syfte: Att ta reda på koncentrationen av saltsyra i en lösning med saltsyra.

Jobbkompis: Joel

Material:

  • Byrett
  • Bägare
  • Stativ
  • Byretthållare
  • Tratt
  • Pipett
  • Natriumhydroxidlösning
  • Saltsyrelösning
  • BTB-lösning

Utförande: Vi hällde natriumhydroxidlösningen i byretten och i en bägare som vi ställde under hällde vi 10 cl av saltsyrelösningen och tillsatte i den tre droppar BTB-lösning. Vi droppade sedan natriumhydroxidlösningen ner i bägaren och när vätskan däri ändrade färg från gulorange till grön undersökte vi hur mycket av natriumhydroxidlösningen vi tillsatt och vi mätte även pH-värdet på vätskan i bägaren. Sedan upprepade vi hela försöket.

När lösningen var grön mätte vi pH-värdet och läste av hur mycket natriumhydroxidlösning vi hällt i.

När lösningen var grön mätte vi pH-värdet och läste av hur mycket natriumhydroxidlösning vi hällt i.

Resultat: Vid båda försöken använde vi ungefär 5,3 cl natriumhydroxidlösning. Vid första försöket var lösningen helt grön och pH-värdet var 7,6. När vi mätte pH-värdet från lösningen i det andra försöket var vätskan blå då vi inte kunnat tillsätta en halv droppe av natiumhydroxidlösningen. Detta gjorde att lösningen blev basisk istället för neutral och den hade ett pH-värde på 8,1.

Slutsats: När de två frätande lösningarna, natriumhydroxidlösningen och saltsyrelösningen, blandades bildades vanligt vatten och natriumklorid, koksalt. För att bilda detta behövdes en molekyl av saltsyran och en molekyl av natriumhydroxiden.
NaOH + HCl => NaCl + H2O

Med hjälp av BTB-lösningen som vi hade blandat i den sura saltsyrelösningen kunde vi se när vätskan blev neutral och på så sätt räkna ut hur koncentrerad saltsyrelösningen var. Vi hade hällt upp 10 cl av saltsyrelösningen i bägaren och vätskan blev neutral då vi hällt i 5,3 cl av natriumhydroxidlösningen. Eftersom det gick åt ungefär hälften så mycket natriumhydroxidlösning, 5,3 cl, till de upphällda 10 cl saltsyrelösning var natriumhydroxidlösningen ungefär dubbelt så koncentrerad som saltsyrelösningen. Vi fick reda på att koncentrationen av natriumhydroxid i natriumhydroxidlösningen var 0,2 M  och då kan man räkna ut att koncentrationen av saltsyra i saltsyrelösningen var 0,1 M.

När vi mätte den gröna vätskans pH-värde visade den 7,6. BTBs omslagsintervall ligger mellan pH-värdena 6,0 och 7,6, vilket förklarar varför vår lösning inte var helt neutral när den ändrade färg från gulorange till grön. Detta kan också vara en anledning till varför vi behövde 5,3 cl av natriumhydroxiden och inte bara 5 cl för att få vätskan att ändra färg.

Felkällor: Mätinstrumenten kan därför ha visat fel. När vi mätte upp saltsyrelösningen samt när vi läste av byretten för hur mycket natriumhydroxidlösning vi tillsatt använde vi ögonmåttet och här är det lätt att det blir lite fel. Som vi märkte när en halv droppe gjorde det andra försökets lösning basisk är det väldigt noga med mängderna. Detta förklarar varför vi använde 5,3 cl av natriumhydroxidlösningen till de 10 cl av den hälften så koncentrerade saltsyrelösningen och inte exakt 5 cl, vi kan ha råkat få lite mer än 10 cl av saltsyrelösningen.

Published in: on mars 13, 2013 at 7:32 e m  Comments (1)  

Övning inför nationellt prov

Vi gjorde en övning inför det laborativa nationella provet i kemi. Som laboration skulle vi ur en blandning med sand och salt få ut minst ett gram salt.
PMI nationellt provlaboration

Published in: on mars 6, 2013 at 8:31 e m  Kommentera  

Jämförelse av suddgummin

På no-lektionen skulle vi göra en jämförelse mellan olika varianter på samma sak. Vi fick själva välja vad vi skulle undersöka och jag valde att jämföra två suddgummin. Jämförelsen skulle sedan mynna ut i en film.

Published in: on februari 24, 2013 at 9:18 e m  Comments (1)  

Företagsidé – Hunddrömmen

Vi har på so-lektionerna jobbat med samhällsekonomi och under denna tid skulle vi hitta på ett eget företag och göra en beskrivning av detta. Jag hittade på ett hunddagis, Hunddrömmen, vilken företagsbeskrivningen finns nedan.

Hunddrömmen

Published in: on februari 5, 2013 at 7:02 f m  Kommentera  

Klocka

Jag har på slöjden gjort en klocka. Mönstret på framsidan ska liknas vid en växt som slingrar sig ut från visarnas fästen och dess blad är urgröpta och symboliserar de olika klockslagen. Kring klockans kant har jag lagt på ett tunnare lager av ett mörkare träslag för att få en fin avslutning.
Klocka

Published in: on januari 31, 2013 at 7:26 e m  Kommentera